PR & İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Marka ya da kurum olarak belirlenen hedef kitle ile olan etkileşimin sağlanması ve bu etkileşimin güvenli bir bağ etrafında sürdürülebilmesi iletişim danışmanlığı hizmetinin doğru şekilde verilmesine bağlıdır. Hedef kitle ile olan iletişimde bilgi akışının sağlanması, verilmek istenen mesajların doğru biçimde aktarılması, markaya ya da ürüne olan ilgi ve sempatinin arttırılması, marka adına bir kamuoyu oluşturması gibi konularda düzenli faaliyetlerde bulunulması PR hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Kurumun ve markanın kamuoyu nezdinde bilinirliğinin arttırılması, doğru iletişim kanalları aracılığı ile bu bilinirliğin korunması ve arttırılması, ihtiyaç görünen noktalarda kurum imajına hizmet edecek çalışmaların yapılması gibi bir çok konu tarafımızdan müşterilerimize sağlanan hizmetlerimiz arasındadır. 

Marka İletişimi

Markaya ilişkin bilinirliğin ve güvenin yükseltilmesine yönelik iletişim faaliyetlerinin kurgulanması yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bütünsel bir PR – Halkla İlişkiler planlaması yapılarak, algı yönetimine katkı sağlayacak çalışmalar geleneksel ve dijital medya kanalları üzerinden yürütülmektedir.

Medya İlişkileri Yönetimi

İletişim ajansı olarak, markanın tüm medya kuruluşları ve medya mensupları nezdinde, “Temsilci” görevini üstlenerek, tüm iletişim ihtiyaçları durumunda firmanın onayıyla yönetimi sağlanmaktadır. Yönetilecek iletişim çalışmalarının kamuya iletilmesi noktasında medya kanallarının en verimli şekilde planlaması yapılmaktadır.

Proje İletişimi

Markanın gerçekleştireceği tanıtım veya sosyal fayda odaklı projelerin kurgulanması ve yönetimi üstlenilmektedir.

Lider ve Sözcü İletişimi

Markanın medya yüzü olarak belirlenen temsilcisine danışmanlık yapılır. Medya ile olan ilişkileri organize edilir. Marka temsilcisinin çeşitli mecralarda yer alarak markanın bilinirliğine ve itibarına katkı sağlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yönetimi

Marka algısına destek olacak sosyal sorumluluk projeleri belirlenir. Bu projeler haberleştirilerek medya ile paylaşılır. Marka iletişimine katkısı olacak etkinliklere yapılacak sponsorluk çalışmaları yönetilir.

Etkinlik / Toplantı / Lansman Yönetimi

Etkinlik, basın toplantısı, lansmanların planlanması ve yönetimi, medya mensuplarının davet edilmesi ve tüm medya iletişiminin yönetilmesi şeklinde organizasyon yapılır.

Kurumsal Yayınların Hazırlanması

Kurumun tanıtımına ve kamuoyundaki bilinirliğini arttırmayı hedefleyen broşür, afiş, dergi gibi enstrümanlar hazırlanır ve dağıtılır.

Haber Değeri Oluşturacak Konuların Belirlenmesi

Markanın basında olumlu haberleriyle yer alması için haber niteliğinde konular belirlenir. Belirlenen konuların firma yetkililerince karara bağlanarak haber çalışmaları planlanır.

Basın Bültenlerinin Hazırlanması ve Servis Edilmesi

Hazırlanan basın bültenleri firma yetkilileri tarafından onay alındıktan sonra ilgili basın mensuplarıyla paylaşılır ve oluşturduğu etki takip edilir.

Röportaj ve Özel Haber Çalışmalarının Yönetimi

Mecralara özel olarak haber konuları belirlenir. Marka temsilcisi için röportaj ve özel haber çalışmaları planlanır.