Hakkımızda

1997 yılında kurulan ajansımızda temel hedefimiz, müşterilerimizin zorlaşan rekabet ortamında reklam, tanıtım ve pazarlama stratejileriyle güç kazanmasını sağlamaktır. Bu amaçla vermiş olduğumuz “Stratejik Danışmanlık Hizmeti” ile müşterilerimiz ihtiyaç duydukları desteği almış olurlar.

Çalışmalarımız

Referanslarımız

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Dijital medya üzerinden yapılan reklam kampanyalarının ağırlık kazanmasıyla birlikte markalar reklam bütçelerinin önemli bir kısmı geleneksel mecralardan (TV, Radyo, Gazete vb.) djital ve sosyal medya mecralarına kaydırdı. Büyük bütçelerin yarıştığı bu mecralarda uygun stratejilerin ve mecraların belirlenmesinin yanı sıra bu mecraların yönetimi için yapılacak planlamalar da büyük önem kazandı.

Bu platformlarda yaşanan büyük rekabet, sosyal medya kampanyası düzenlemenin sadece içerik oluşturulup yayınlamaktan öte, daha kapsamlı ve ciddi bir iş olduğunu ortaya koydu.

Müşterilerimize hazırladığımız sosyal medya kampanyalarında, kullanılacak sosyal medya platformunun tespitinden rakip kampanyalarının analizine kadar bir çok detayı dikkatlice inceleyip kampanyanın markaya ve ürüne maksimum faydayı sağlamasına özen gösteriyoruz.

 • Sosyal medya stratejisinin ve dilinin oluşturulması,
 • Hedef kitleye hitap edecek içeriklerin hazırlanması,
 • Marka hesaplarında takipçi sayısının artırılması,
 • Sadık takipçi kitlesi oluşturacak periyodik paylaşımların yapılması,
 • Müşteri etkileşimlerinin takibi ve yönetilmesi,
 • Düzenli aralıklarla proje bazlı videoların oluşturulması.

MEDYA PLANLAMASI

Markanız için yapmış olduğunuz reklamların doğru şekilde doğru kitleye ulaşabilmesi
hiç şüphesiz kusursuz bir medya planlaması sayesinde gerçekleşecektir. Yeterli
araştırmanın yapılmadığı ve üzerinde çok düşünülmeden hazırlanan medya planlamaları yanlış tercihlere neden olmakta bu da marka için geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vermektedir.
Doğru bir medya planlaması yapılması için profesyonel bir bakış açısı ile tüm mecralar
analiz edilmelidir. Detaylı analizlerin ardından ancak ve ancak hedef kitleye ulaşabilmek
için en doğru olanı üzerinden bir medya planlaması oluşturulmalıdır.

Bu amaçla müşterilerimize…

 • Marka için doğru hedefin belirlenmesi,
 • Markaya ya da ürüne uygun hedef kitlenin tespiti,
 • Medya Planlamasında kullanılacak içeriklerin belirlenerek oluşturulması,
 • Uygun bütçenin oluşturularak efektif şekilde kullanılması,
 • Kullanılacak mecraların belirlenmesi,
 • Olası durumlar için alternatif medya planlamaları hazırlanması,
 • Rakip markaların kampanyalarına cevap verecek kampanyalar düzenlenmesi,
 • TV, Gazete, Dergi, Radyo, Outdoor gibi geleneksel mecraların yanı sıra sosyal medyanın da aktif olarak kullanılması ve medya planlaması içine entegre edilmesi konularında hizmet veriyoruz.

KREATİF HİZMETLER

Markalar sektörel bazda yaşadıkları rekabetin dozunun yüksek olması nedeniyle ön
sıralarda olabilmek ve rakiplerinden farklı işlere imza atabilmek adına creative
çalışmalara ihtiyaç duyarlar. Özellikle günümüzde özgün tasarımların oluşturulması markaya farkındalık kazandırırken sektörde sağlam bir yere sahip olmasına da yardım eder.
Maddeler halinde sunduğumuz creative hizmetlerimizde temel prensibimiz
müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktır. Hedefimiz diğer hizmet
noktalarıyla entegre olarak hazırladığımız çalışmaların müşterilerimizin markaları için
hayal ettikleri noktalara ulaşabilmelerine öncülük etmeleridir.

 • Kurumsal web sayfası içerik tasarımı,
 • Reklam kampanya dilinin oluşturulması,
 • Katalog ve broşür tasarımları,
 • Projelere broşür, insert vb. her türlü grafik tasarım, uygulamaları,
 • Projelere kampanya konsept üretimleri ve tasarımları,
 • Web banner tasarımları,
 • Sosyal medya paylaşım tasarımları,
 • Basın ilan tasarımları,
 • Dergi ilan tasarımları,
 • Afiş tasarımları,
 • Billboard, raket tasarımları v.b. grafik tasarım hizmetleri,
 • Reklam filmi ve radyo reklam metinlerinin yazımları,
 • Etkinlik görsel tasarım ve uygulama çalışmaları,
 • Fuar standı görsel tasarımları,
 • Tabela, totem, kaide ve yönlendirme panosu tasarımları

PR & İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Marka ya da kurum olarak belirlenen hedef kitle ile olan etkileşimin sağlanması ve bu etkileşimin güvenli bir bağ etrafında sürdürülebilmesi iletişim danışmanlığı hizmetinin doğru şekilde verilmesine bağlıdır. Hedef kitle ile olan iletişimde bilgi akışının sağlanması, verilmek istenen mesajların doğru biçimde aktarılması, markaya ya da ürüne olan ilgi ve sempatinin arttırılması, marka adına bir kamuoyu oluşturması gibi konularda düzenli faaliyetlerde bulunulması PR hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Kurumun ve markanın kamuoyu nezdinde bilinirliğinin arttırılması, doğru iletişim kanalları aracılığı ile bu bilinirliğin korunması ve arttırılması, ihtiyaç görünen noktalarda kurum imajına hizmet edecek çalışmaların yapılması gibi bir çok konu tarafımızdan müşterilerimize sağlanan hizmetlerimiz arasındadır. 

Marka İletişimi

Markaya ilişkin bilinirliğin ve güvenin yükseltilmesine yönelik iletişim faaliyetlerinin kurgulanması yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bütünsel bir PR – Halkla İlişkiler planlaması yapılarak, algı yönetimine katkı sağlayacak çalışmalar geleneksel ve dijital medya kanalları üzerinden yürütülmektedir.

Medya İlişkileri Yönetimi

İletişim ajansı olarak, markanın tüm medya kuruluşları ve medya mensupları nezdinde, “Temsilci” görevini üstlenerek, tüm iletişim ihtiyaçları durumunda firmanın onayıyla yönetimi sağlanmaktadır. Yönetilecek iletişim çalışmalarının kamuya iletilmesi noktasında medya kanallarının en verimli şekilde planlaması yapılmaktadır.

Proje İletişimi

Markanın gerçekleştireceği tanıtım veya sosyal fayda odaklı projelerin kurgulanması ve yönetimi üstlenilmektedir.

Lider ve Sözcü İletişimi

Markanın medya yüzü olarak belirlenen temsilcisine danışmanlık yapılır. Medya ile olan ilişkileri organize edilir. Marka temsilcisinin çeşitli mecralarda yer alarak markanın bilinirliğine ve itibarına katkı sağlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yönetimi

Marka algısına destek olacak sosyal sorumluluk projeleri belirlenir. Bu projeler haberleştirilerek medya ile paylaşılır. Marka iletişimine katkısı olacak etkinliklere yapılacak sponsorluk çalışmaları yönetilir.

Etkinlik / Toplantı / Lansman Yönetimi

Etkinlik, basın toplantısı, lansmanların planlanması ve yönetimi, medya mensuplarının davet edilmesi ve tüm medya iletişiminin yönetilmesi şeklinde organizasyon yapılır.

Kurumsal Yayınların Hazırlanması

Kurumun tanıtımına ve kamuoyundaki bilinirliğini arttırmayı hedefleyen broşür, afiş, dergi gibi enstrümanlar hazırlanır ve dağıtılır.

Haber Değeri Oluşturacak Konuların Belirlenmesi

Markanın basında olumlu haberleriyle yer alması için haber niteliğinde konular belirlenir. Belirlenen konuların firma yetkililerince karara bağlanarak haber çalışmaları planlanır.

Basın Bültenlerinin Hazırlanması ve Servis Edilmesi

Hazırlanan basın bültenleri firma yetkilileri tarafından onay alındıktan sonra ilgili basın mensuplarıyla paylaşılır ve oluşturduğu etki takip edilir.

Röportaj ve Özel Haber Çalışmalarının Yönetimi

Mecralara özel olarak haber konuları belirlenir. Marka temsilcisi için röportaj ve özel haber çalışmaları planlanır.

INDOOR OUTDOOR ÇALIŞMALARI

Rekabetin üst düzeye çıktığı günümüzde markalar hedef kitlelerine ulaşabilmek ve rakiplerinin önüne geçebilmek için geleneksel reklam metotlarından ya da sosyal medya platformlarındaki reklam alanlarından daha fazlasına ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu durumda insanlara daha kolay ulaşmanın yolunu arayan markalar indoor ve outdoor reklamcılığa yönelmektedirler.

İnsan gözünün görebildiği her alanı reklam mecrası olarak kullanılabilen indoor ve outdoor reklamcılık kolay farkedilebilirlik, marka bilincinin oturtulması ve markanın akılda kalırlığının arttırılması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir.

Indoor ve outdoor reklamcılığın başarıya ulaşabilmesi için hedef kitleye ulaşılabilecek en iyi noktaların tespiti ve kullanılacak reklam modelinin (billboard, totem, tabela vb.) belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Biz de ajans olarak indoor ve outdoor reklamcılığı kullanmak isteyen müşterilerimize en uygun bütçelerle maksimum faydayı sağlayacakları alternatifler üretiyoruz.

Böylelikle bir markanın ya da ürünün reklamını grafik tasarım aşamasından sahadaki mecrasında uygulanana kadar ajansımızın gözetiminde güvenli bir şekilde hedef kitle ile buluşturuyoruz.

Indoor – Outdoor reklam modelleri

 • Billboard
 • Tabela
 • Cephe Giydirme
 • Araç Giydirme
 • Raket Pano Uygulamaları
 • Totem
 • Bez Afiş, Kırlangıç
 • Dijital Baskı
 • Yönlendirme Tabelaları

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik bir firmanın, şirketin ya da kurumun insanlara kim ya da ne olduğunu anlattığı tanıtıcı ve temsil edici görseller bütünüdür.

Kurumlar kendilerini hedef kitlelerine ya da kamuoyuna nasıl göstermek istediklerini oluşturdukları kurumsal kimlikleriyle karar verirler.

Tüm bu çalışmalar kurumun hedef kitle üzerindeki kurumsal imajının oluşmasını sağlar. Bu imaj kurumun itibarı ve prestiji açısından oldukça önem taşımaktadır.

Günümüzde fark edilebilir olmanın önemini kavrayan şirketler/markalar/kurumlar kurumsal kimlikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflemektedirler. Bu sebeptendir ki fark edilebilir bir kurumsal kimliğin oluşabilmesi için de barındırdığı tüm öğelerin özenle ve detaylı bir şekilde hazırlanmasından geçmektedir.

Ajans olarak tüm bunların ışığında müşterilerimizin hedef kitlenin gözünde saygın bir kimliğe sahip olması için gerekli kurumsal kimlik çalışmalarını titizlikle yapmaktayız. Alternatifli çalışmalarımızla kurum/marka için en uygun kurumsal kimliğin ortaya çıkarılmasını sağlamaktayız.

Kurumsal Kimlik Öğeleri

 • Kurum Adı
 • Logo ve Semboller
 • Renk & Font
 • Slogan / Motto
 • Sosyal Medya Kiti
 • Kurumsal Yazı Karakteri
 • Renk Kodları ve Yardımcı Renk Kodları
 • E-Posta İmzası
 • Kurumsal Banner
 • Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı
 • Kartvizit
 • Fatura ve Makbuz
 • Zarf Çeşitleri (Diplomat Zarf-Pencereli, Penceresiz-, Torba Zarf, Kraft Zarf)
 • Klasör
 • Dosya (Cepli, Telli, Körüklü)
 • Bloknot (A4, A5)
 • Sticker
 • Kargo Kolisi ve Koli Bandı Üstü Uygulaması
 • CD / DVD Kutusu, Zarfı, CD / DVD Üzeri Uygulama
 • İlanlar (Tebrik, Taziye, Kutlama, Basın Duyurusu, Teşekkür, Davet)
 • Belgeler (Teşekkür, Takdir, Kutlama, Başarı, Katılım, Emeklilik, Staj)
 • Kaşe
 • Kartlar (Personel Kimlik Kartı, Ziyaretçi Kartı, Güvenlik Kartı, Görevli Kartı, Kurum Araç Kartı, Personel Araç Kartı)
 • Bayraklar (Masa Bayrağı, Gönder Bayrağı, Flama, Kırlangıç Bayrak, Yelken Bayrak)
 • Tabelalar (Kurum İçi Yönlendirme, Kurum Dışı Yönlendirme, Bina İçi Yönlendirme, Otopark Yönlendirme)
 • Poşet (Kağıt, Naylon, Bez)
 • Kişisel Ürünler (Rozet, Anahtarlık, Kalemlik, Mousepad, Bardak, Usb, Duvar Saati, Kitap Ayracı, Bardak Altlığı, Magnet, Hesap Makinesi, Şapka, Mendil, Kalem, Silgi, Çanta, Şemsiye)

İletişim

Adres

Çobançeşme, Fatih Cd. No.1, 34524 Bahçelievler/İstanbul

Telefon
+90 505 318 49 92